28.02.2019

Patienter, som har brug for tolk i forbindelse med deres behandling på hospitalet eller hos den praktiserende læge, skal fremover betale gebyr for tolkeydelsen, hvis de har boet i Danmark i mere end tre år og ikke er omfattet af reglerne om undtagelse. Koncern Økonomi er begyndt at sende de første regninger af sted.

Regningerne bliver sendt til patienterne i E-boks eller som papirpost. Regningerne vil være vedlagt information om tolkegebyret, vejledning til og blanket til undtagelse fra tolkegebyret og klagevejledning. Information og vejledninger er oversat til de mest tolkede sprog.

Find gebyrsatser, info om mulighed for undtagelse fra gebyr og blanket til undtagelse for gebyr på www.tolk.rm.dk.

Informationen ligger på otte sprog (plus dansk).

Personale, der skal vejlede og informere patienter og pårørende kan finde spørgsmål/svar og informationsmaterialet til patienterne på Koncern Intra.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985.