28.02.2019

Der er igangsat et arbejde på tværs af afdelinger og matrikler med henblik på at optimere flowet på operationsgangen. Fokus for nuværende er knivstart for første patient, både mellem DKA, OP og specialer.

Arbejdet er forankret i en arbejdsgruppe med deltagelse af læger fra de kirurgiske specialer og Anæstesiologisk Afdeling, operationssygeplejersker, anæstesisygeplejersker og repræsentanter fra serviceafdelingen.

Konkret er der blandt andet aftalt følgende efter første arbejdsmøde:

  • Der opsættes en kalender på alle operationsstuer således, at teamet dagligt indsamler data på knivstart.
  • Udvalgte arbejdsgange som kryds på patienten inden OP, klarmelding af akutte patienter, en sikker første patient på dagens program, og booking vil få særligt fokus.

Hospitalsledelsen følger forbedringsindsatserne med stor interesse.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 og ledende overlæge Tommy Midtgaard på tlf. 7843 2849 og ledende oversygeplejerske Bente Kowal på tlf. 2023 8766.