14.02.2019

Omtalen af udenlandske læger i det danske sundhedsvæsen har i ugens løb fået en særlig opmærksomhed i det danske medielandskab via en DR dokumentar i tre afsnit om emnet. Første afsnit blev sendt i denne uge og yderligere to afsnit følger de kommende mandage.

Faktum er, at 733 udenlandske speciallæger er ankommet til danske hospitaler igennem de seneste 10 år. Dermed er presseopmærksomheden vedkommende og relevant.

Her på hospitalet har vi også haft held med at rekruttere og gøre brug af dygtige kolleger, der har taget autorisation og trænet lægefærdigheder andet steds. Nogle af dem stiller sig åbent og modigt frem i dokumentaren og viser, at de er en del af løsningen og ikke en del af problemet.

Faktum er også, at vi i Hospitalsenheden Vest har været blandt de første hospitaler, der kom i gang med at rekruttere speciallæger fra udlandet. Det betyder, at vi har etableret en god viden og erfaring på afdelingerne og i HR-afdelingen med at modtage og integrere lægerne på afdelingerne.

Det er derfor velkendt, at de udenlandske læger de første to år efter deres ankomst har en særligt bevågenhed fra afdelingsledelserne og HR for at sikre, at lægerne fagligt og sprogligt bliver udfordret tilpas, men også får den hjælp, de skal bruge.

Det er fast rutine at udarbejde introduktionsprogrammer, som lægerne følger, og der afholdes opfølgningssamtaler mellem lægen og ledelsen, hvor der løbende vurderes, om lægens danskkundskaber er tilstrækkelige, eller om lægen skal have supplerende danskundervisning.

Hvis det vurderes, at lægen har behov for mere danskundervisning ,forligger der en åben samarbejdsaftale med sprogskolen i Herning, der sikrer, at der hurtigt kan planlægges et kursus, sammensat og tilpasset lægens behov. Samarbejdsaftalen indebærer, at lægen kan starte med meget kort varsel.

Endelig er det en kendsgerning, at vores udenlandske kolleger medvirker til, at vi kan drive det sundhedsvæsen, som i dag betjener de midt- og vestjyske borgere. De diagnosticerer og behandler patienter, der måtte have beredt sig på længere ventelister og mindre borgernær hospitalsservice, hvis det ikke netop var for dem.  Det er en succeshistorie, der alt for sjældent fortælles i den brede offentlighed, og som let overses i den verserende debat.

Selvfølgelig er succesen ikke er ubetinget. Det kniber af og til med danskkundskaberne, og det er indlysende, at der er ekstra økonomi forbundet med at lande nye udenlandske kolleger på en ordentlig vis. Men det tager vi hånd om som ledelse og kolleger.

I de få dele af dokumentaren, hvor vi medvirker, er det tydeligt, at god kollegial supervision og et fælles medansvar for opgaven får tingene til at glide på trods. Et arbejdsmiljø og en kultur, der næres af god og kliniknær ledelse og kolleger, danske eller udenlandske, der brænder for at lykkes med opgaven, det kan vi kun ønske os endnu mere af i fremtiden – også i Gødstrup.

Venlig hilsen

Hospitalsledelsen