07.02.2019

Nu er det snart slut med papirskemaerne – også til komplekse medicinske behandlinger som eksempelvis kemobehandlinger. Lige nu er lægerne i Onkologisk Afdeling i fuld gang med at overføre behandlingsskemaerne for de komplekse kemobehandlinger til MidtEPJ, i takt med at patienterne kommer ind til nye behandlinger. Og indenfor de næste seks uger forventes det, at alle behandlingsskemaer i Onkologien er fuldt ud elektroniske.

Det betyder en stor lettelse i arbejdsgangene for både for sygeplejerskerne i Onkologisk Afdeling og for medarbejderne på Hospitalsapoteket.

Det har længe været muligt at bruge medicinmodulet i MidtEPJ, MEM, men for de mere komplekse medicineringstyper, der eksempelvis skal specialproduceres særligt til den enkelte patient, har det ikke været teknisk muligt for at bruge EPJ-systemet.

Derfor har lægerne i Onkologisk Afdeling indtil nu måttet skrive behandlingsskemaer på papir, hvorefter sygeplejerskerne har faxet papirskemaerne til Hospitalsapoteket. Men den arbejdsgang er nu slut. Efter et stort udviklingsarbejde primært i Hospitalsenheden Vest og Aarhus Universitetshospital er det lykkedes at udvikle MidtEPJ, så det nu også kan håndtere disse meget komplekse medicineringsforløb.

Resultatet er mere patientsikkerhed, flere effektive arbejdsgange og mindre administration.

Læs mere om forbedringsprojektet på intranettet.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 og ledende overlæge Hanne Linnet, Onkologisk afdeling, på tlf. 7843 7410.