07.02.2019

1. marts 2019 forsvarer afdelingslæge og ph.d.-studerende Steffan Tábori Jensen fra Universitetsklinik for hånd-, hofte- og knækirurgi og Institut for Klinisk Medicin sin ph.d.-afhandling på Aarhus Universitet.

Dobbelt-mobilitet hofteproteser har et smart design, som muliggør en større bevægelse i hofteleddet og mindsker risikoen for, at den kunstige hofte kan gå af led. Dette er især en fordel for patienter, som kan have svært ved at overholde de bevægerestriktioner, der er forbundet med at få en kunstig hofte.

Formålet med dette ph.d.-projekt har været at evaluere resultaterne efter protesekirurgi med dobbelt-mobilitet hofteprotese som den primære behandling af ældre patienter med disse lidelser. Ph.d.-afhandlingen bidrager blandt andet med ny viden om funktionelle resultater, komplikationer, protesemigration og slid af plastikkomponenten i dobbelt-mobilitet hofteproteser.

For eksempel viste resultaterne, at plastikkomponenten blev mere slidt i dobbelt-mobilitet hofteskåle indsat uden knoglecement sammenlignet med cementerede hofteskåle. Behandlingen med dobbelt-mobilitet hofteprotesen var generelt forbundet med høj patienttilfredshed, gode funktionelle resultater og lav risiko for ledskred og reoperation.

Et stereorøntgen-studie viste mere udtalt og kontinuerlig mikrobevægelse ved de ucementerede hofteskåle sammenlignet med cementerede hofteskåle to år efter operationen og dårligere forankring af ucementerede hofteskåle hos patienter med lav knoglekvalitet før operationen.

Resultaterne af ph.d. projektet støtter den fremadrettede kliniske brug af dobbelt-mobilitet hofteprotesen med cementeret indsættelse hos ældre patienter med brud på lårbenshalsen eller slidgigt i hoften. 

Ph.d.-projektet er gennemført af afdelingslæge Steffan Tábori Jensen, Universitetsklinik for hånd-, hofte- og knækirurgi, Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest.

Ph.d.-afhandlingens titel

Evaluation of dual-mobility total hip arthroplasty in elderly patients with femoral neck fracture or hip osteoarthrosis.

Vejledere

Ledende overlæge, professor, ph.d. Torben Bæk Hansen (hovedvejleder)
Universitetsklinik for hånd-, hofte- og knækirurgi, Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest; Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Læge, klinisk lektor, ph.d. Maiken Stilling
Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital; Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Læge, klinisk lektor Søren Bøvling
Ortopædkirurgisk Afdeling, Universitetsklinik for hånd-, hofte- og knækirurgi, Hospitalsenheden Vest; Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Bedømmelsesudvalg

Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Ole Rahbek (formand)
Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet, Danmark

Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Cecilia Rogmark
Ortopædkirurgisk Afdeling, Skåne Universitetshospital, Lund Universitet, Sverige

Overlæge, professor, ph.d. Søren Vedding Kold
Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Tid og sted

1. marts 2019, kl. 14.00.

Søauditorierne – Jeppe Vontillius Auditoriet (Bygning 1252, lokale 310), Aarhus Universitet.

Forsvaret af ph.d.-afhandlingen er offentligt, og alle interesserede er velkomne.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985, ledende overlæge, professor, ph.d. Torben Bæk Hansen på tlf. 7843 7838 og afdelingslæge og ph.d.-studerende Steffan Tábori Jensen tlf. 3110 6067.