07.02.2019

Nye krav om, at der fremover skal registreres på sygdomsforløb i Landspatientregistret (LPR) har betydet, at Region Midtjyllands elektroniske patientjournal, MidtEPJ, nu er opdateret. Arbejdet har trukket ekstra veksler på regionshospitalerne og afdelingernes kliniske og administrative ressourcer, og det har også været tilfældet i Hospitalsenheden Vest. Vi kom dog i mål ved fælles indsats – tak for det.

Når det er gjort, er vi i hospitalsledelsen dog meget opmærksomme på, at arbejdet med at registrere i MidtEPJ ikke umiddelbart opleves som lettere; måske snarere tværtimod. Nogle vil synes, at det er lidt mere bøvlet mere flere klik i systemet end tidligere, og der vil gå tid, før man er fortrolig med ændringerne og de nye måder at registrere på i MidtEPJ. Samtidigt kan systemet opleves som lidt langsommere, da mange beskeder til MidtEPJ for eksempel fra EDI, RIS, Labka og Klinisk Logistik har hobet sig op og skal afvikles.

Sidste del skulle gerne være mærkbart forbedret nu. Og når ændringerne er kommet mere ind under huden, vil vi kunne begynde at se nærmere på, hvordan vi også kan få bedste nytte af dem, for eksempel et bedre overblik over patienternes forløb.

Som ledelse er vi desuden meget opmærksomme på,  at der i kommende opdateringer af MidtEPJ skal være mere fokus på funktionaliteten i systemet, så arbejdsgange og brugeroplevelse bliver enklere og lettere.

I den sammenhæng vil vi opfordre til, at skulle der ske fejl som følge af registrering, så bør de indberettes som utilsigtede hændelser, så vi kan få rettet eventuelle systemfejl.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 og projektleder Ole Zielke på tlf. 2137 5002.