19.12.2019

På denne årstid er det ikke unormalt, at der udbryder norovirus/ roskildesyge. Og i ugens løb har flere afdelinger og afsnit  haft patienter i isolation, ligesom der blandt personalet er flere syge end normalt.

Det er særligt de medicinske afdelinger og modtageafsnittene, der er ramt. Øvrige afdelinger er berørt i det omfang, at det har været nødvendigt at flytte patienter for at kunne få plads til de patienter, der kræver isolation.

Aktuelt er antallet af patienter, som er isoleret, fordi det enten er bekræftet, at de har roskildesyge eller under mistanke for at have det, faldet.  Således er vi nu nede på omkring 12 i alt på begge matrikler i Herning og Holstebro.

Det er som altid vigtigt, at der er fokus på de generelle infektionshygiejniske forholdsregler, herunder brug af forklæde for at beskytte arbejdsdragten samt handsker og grundig håndhygiejne.

Norovirus er med andre ord meget smitsomt, da der kun skal ganske få viruspartikler til at blive smittet.

Derfor gælder følgende råd:

  • Håndvask og hånddesinfektion efter toiletbesøg.
  • Håndvask og hånddesinfektion efter kontakt med en patient med  eller under mistanke for norovirus.
  • I afdelinger med udbrud anbefales det at lukke for drikkevogn, madbuffet og lignende.
  • Frugt, slik og småkager fjernes. Dette gælder også personalestuen.
  • Hvis man som personale bliver syg skal man blive hjemme ind til 48 timer efter sidste diarré eller opkast.

Læs i øvrigt e-Dok-retningslinjen: Norovirus og andre virale mave-/tarminfektioner. Infektionshygiejniske forholdsregler – regional instruks.

 For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på 2048 0689 og hygiejnesygeplejerske Hanne Hvingelby på tlf. 7843 8705.