19.12.2019

Kære kollega

Snart er det jul igen, og et begivenhedsrigt år skifter til et nyt.

Det sker, mens vi behandler og plejer patienter. Og samtidig drager omsorg for, at patienter og pårørende er med på råd om fælles beslutninger.  Det sker, mens forberedelserne til Regionshospitalet Gødstrup nu rykker så tæt på, at byggeriet i løbet af det nye år inviterer inden for i de nye rammer til træning af nye arbejdsgange. Og det sker samtidig med, at normeringsprincipper og budgetter for at kunne være hospital i Gødstrup nu er besluttet, og klar til at blive realiseret.

Langt det meste er en god og ønsket udvikling. Og de økonomiske rammer for kvalitetsfondsprojektet har været kendte for os hele tiden.
Forude i 2020 ligger en kæmpe opgave med i praksis at fylde kvalitet, patientsikkerhed og trivsel i de nye rammer. Lige som 2020 vil være året, hvor alle dele af flytningen er planlagt ud i mindste detalje.

Fra hospitalsledelsen skal der lyde en meget stor og varm tak til jer alle, for året der er gået. Vi har taget hånd om patienterne og kunnet finde nye løsninger på de udfordringer, som vi er stødt på. Det giver optimisme og tro på, at vi også 2020 vil lykkes med at finde et ekstra overskud til at lade forandringer og flytteforberedelser gå hånd i hånd med gode og effektive patientforløb og et arbejdsmiljø, hvor vi trives, fordi vi hjælper hinanden.

Med ønske om en glædelig jul og et godt nytår.

Hospitalsledelsen