12.12.2019

18 afdelingers LMU afleverede fredag i sidste uge høringssvar for budget 2020 og 2021, og på et fælles HMU- og afdelingsledermøde tirsdag i denne uge kvitterede vi for de mange og grundige høringssvar.

Dem vil vi også her sige tusinde tak for. Vi har læst dem alle plus et fra overlægerådet. Nogle var kortere end andre, men alle var karakteriseret ved en anerkendelse af de vilkår og rammer, som vi har. Det skal I have tak for – især, fordi opgaven med at finde for 133 mio. kr. i effektivisering af hospitalsdriften første år i Gødstrup på ingen måde kommer af sig selv. Det er en stor ambition og udfordring for alle.

Høringssvarene handler især om:

  • Normeringer i plejen.
  • Vagter og uklassificerede stillinger i lægegruppen.
  • Vikarer og overarbejde.
  • Sekretariater.
  • Arbejdsmiljø.
  • Udfordringer ift. kvalitet og fleksibilitet i arbejdet.
  • Patientrettigheder.
  • Afdelingsspecifikke forhold / bekymringer.

Opgaven for hospitalsledelsen er nu at sammenfatte høringssvarene, beregne konsekvenserne af foreslåede justeringer og på den baggrund beslutte budgetterne for år 1 og 2 i Gødstrup.

Det er fortsat planen, at den endelige beslutning træffes på  hospitalsledelsesmødet d. 17. december, hvorefter budgetterne meldes ud til afdelingsledelserne.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og økonomichef Preben L. Sørensen på tlf. 2183 5092.