12.12.2019

De to neurologiske sengeafsnit i Holstebro flytter sammen på prøve hen over jul og nytår som et led i forberedelserne på et tættere samarbejde i Gødstrup.

Formålet med prøvehandlingen er bl.a., at personalet får mulighed for at arbejde tættere sammen og få en uddybet forståelse og mere viden om hinandens opgaver på tværs af de neurologiske specialer på sengeafsnittene.

Prøvehandlingen betyder, at de neurologiske sengeafsnit på henholdsvis 4. og 8. etage flytter sammen på 8. etage fra 20. december til 6. januar. Herefter afsluttes prøvehandlingen.

Vær OBS på ændringer under prøvehandlingen

  • Flytningen af de første senge fra 4. etage til 8. etage sker d. 20. december om eftermiddagen.

  • Under prøvehandlingen – fra 20. december til 6. januar, begge dage inkl. - vil der være lukket ned fra 32 til samlet 27 senge på 8. etage. Alle ambulante funktioner inklusiv TCI-klinikken flytter til 4. etage.

  • Neurologisk Afdeling vil gøre sit yderste for at skilte, så pårørende og samarbejdspartnere i minimal grad kommer til at gå omveje.  Fx skiltes der med information og vejvisning ved de elevatorer, der kører til henholdsvis 4. etage og 8. etage.

  • OBS i forhold til Klinisk Logistik/Cetrea i flytteperioden: Det vil fortsat se ud, som om patienterne er indlagt på to forskellige sengeafsnit. Dette betyder fx, at en patient, der normalt står beskrevet til stue 415 (4. etage) vil være på 815 (8. etage).

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og afdelingssygeplejerske Jytte Borg Madsen på tlf. 7843 7260.