12.12.2019

Sundhedspersoner skal anmelde deres samarbejde med lægemiddel- og medicoindustrien til Lægemiddelstyrelsen af hensyn til patienternes tillid.   

Sundhedspersoners tilknytning til virksomheder er afgørende, når der skal udvikles ny medicin og nyt medicinsk udstyr. Men det er lige så afgørende, at tilknytningen ikke påvirker sundhedspersoners uafhængighed, så man som patient kan have fuld tillid til sin læge, apoteker, tandlæge, sygeplejerske eller behandlerfarmaceut.

Den sundhedsfaglige rådgivning, vi giver vores patienter, skal både være solid og uafhængig af økonomiske interesser. Derfor gælder der en række regler for sundhedspersoners tilknytning til virksomheder, der skal sikre deres uafhængighed og gennemsigtighed om samarbejdet.

Fuld åbenhed

Oplysningerne om sundhedspersonernes tilknytninger offentliggøres på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Du skal anmelde din tilknytning hos lægemiddelstyrelsen, hvis du er:

  • Læge.
  • Tandlæge.
  • Sygeplejerske.
  • Apoteker.
  • Behandlerfarmaceut.

Anmeldelsen skal ske via tilknytningsblanketten som findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 og kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen på tlf.2222 8919.