31.01.2019

Søndag d. 3. februar bliver MidtEPJ lukket i cirka 12 timer med virkning fra midnat, fordi der skal integreres en ny måde at registrere i Landspatientregistret.

Det er nye krav om, at der fremover skal registreres på sygdomsforløb i Landspatientregistret (LPR3), der betyder, at Region Midtjyllands elektroniske patientjournal, MidtEPJ, skal opdateres.

Mens MidtEPJ er lukket, må medarbejderne på regionens hospitaler i stedet benytte sig af opslagsEPJ.

Integrationen af den nye måde at registrere efter sygdomsforløb skulle have været gennemført i 2018, men det blev udsat. Nu kan integrationen ikke udsættes længere, men det betyder også, at det er en midlertidig model, der bliver rullet ud.

Når den opdaterede EPJ åbner igen, forventes EPJ at fungere normalt. Dog vil der være nogle ændrede skærmbilleder, og der vil være nye arbejdsgange og procedurer ved indberetning, forløbsregistrering og visitering. Så alt er ikke helt ved det gamle.

Læs mere om LPR3 på Koncern Intra.

Fakta

Hver gang en person har været i kontakt med hospitalsvæsnet i forbindelse med undersøgelser eller behandlinger, registrerer hospitalerne en række oplysninger. Alle disse oplysninger samles som data i Landspatientregisteret (LPR), der administreres af Sundhedsdatastyrelsen.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 og projektleder Ole Zielke på tlf. 2137 5002.