31.01.2019

Vi er glade for at kunne fortælle, at der nu er sat navne på syv af de i alt otte nye opslåede stillinger som sekretariatsleder i Hospitalsenheden Vest. Dermed har vi taget endnu et af flere syvmileskridt i retning af at etablere nye organisatoriske og faglige fællesskaber i Gødstrup.

De nye sekretariatsledere, der tiltræder 1. marts 2019, er:

  • Berit Korsbæk Nielsen er ansat som sekretariatsleder for sekretariatsfællesskabet for Hjertesygdomme og Akutafdelingen.

  • Susanne Gammelgaard er ansat som sekretariatsleder for sekretariatsfællesskabet for Ortopædkirurgisk Afdeling og Anæstesiologisk Afdeling.

  • Randi Gylling Mogensen er ansat som sekretariatsleder for sekretariatsfællesskabet for Neurologi og Fysio-ergoterapi, Onkologisk Afdeling og Ernæringsenheden.

  • Inge Sanggaard er ansat som sekretariatsleder for sekretariatsfællesskabet for Medicinsk Afdeling.

  • Lauge Bechshøft er ansat som sekretariatsleder for sekretariatsfællesskabet for Røntgenafdelingen, Klinisk Biokemisk Afdeling og Nuklearmedicinsk Afdeling.

  • Hanne-Lise Lorentzen er ansat som sekretariatsleder for sekretariatsfællesskabet for Børn og Unge og Obstetrisk Afdeling.

  • Mette Andreassen er ansat som sekretariatsleder for sekretariatsfællesskabet for Øre-næse-hals Afdelingen og Øjenafdelingen.

Stillingen som sekretariatsleder for sekretariatsfællesskabet for Kirurgisk Afdeling, Gynækologisk Afdeling og Urinvejskirurgisk Afdeling blev ikke besat i denne runde og vil blive genopslået snarest.

Ansættelsen af sekretariatslederne er starten på en overgangsfase, hvor de nuværende ledere fortsætter en tid, mens der sker en afklaring af de ledende lægesekretærers situation. Processen for oprettelse af fællesskaberne vil ske i takt med, at afdelingerne bliver klar. Det vil sige, at det kan være forskelligt, hvornår afdelingerne overgår til at have oprettet fællesskaberne. Det kan dog tidligst blive pr. marts 2019.

Med den nye organisering følger en ambition om en større robusthed i kompetencer til brug for nyudvikling af for eksempel IT-arbejdsgange og datadrevne forbedringer med mulighed for øget synergi i de faglige fællesskaber til gavn for patienterne.

De nye sekretariater vil dække mere og i længere tid inden for eget speciale, således der er sekretariatsfunktion og vagtdækning om aftenen og i weekenden inden for specialerne. Det vil lette presset på akutsekretariatet.

Læs mere i vores tidligere omtale af den nye struktur på sekretariatsområdet.

Vi ønsker alle de nye sekretariatsledere velkommen og glæder os til samarbejdet.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 2048 0689 og HR-chef Lasse P. Hansen på tlf. 7843 8610.