05.12.2019

Aktiviteter såsom trykmassage, badminton eller en gåtur sammen med en psykiatrisk fysioterapeut kan berolige en patient, der er opkørt, fysisk urolig, angst og/eller udadreagerende. Desuden kan det forebygge bæltefiksering eller anden tvang.

Det viser et projekt i Regionspsykiatrien i Herning, der siden foråret 2018 har kørt en forsøgsordning, hvor personalet har haft mulighed for at samarbejde med et team af akutte psykiatriske fysioterapeuter om forebyggelse af tvang.

Både før og efter en aktivitet vurderer fysioterapeuterne patienternes vrede, uro og utryghed på en VAS-skala fra 1-10.  I løbet af projektet er der indsamlet over 1100 udfyldte VAS-skemaer, der viser, at den fysiske tilgang virker forebyggende på tvang, især ved patienter med personlighedsforstyrrelse, PTSD, bipolar lidelse, depression eller skizofreni.

Målet er, at antallet af unikke patienter som bæltefikseres i år 2020 ikke overstiger 39 unikke bæltefikseringer. Dette tal er samlet for både psykiatrien og somatikken, og projektet har medvirket til mere end en halvering af antallet bæltefikseringer, - fra 86 i 2017 til 40 ved den seneste måling i november 2019.

Ordningen er gjort permanent i Regionspsykiatrien Vest, og det betyder, at afdelingerne i HE Vest nu kan deltage i samarbejdet med fysioterapeuterne om forebyggelse af tvang. Fra april 2020 vil det være muligt at kontakte de akutte psykiatriske fysioterapeuter året rundt kl. 10 -20.

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på 2048 0689 og projektfysioterapeut Charlotte Hansen på tlf. 2399 2019.