05.12.2019

Tirsdag d. 3. december havde Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) varslet Sundhedsfagligt Tilsyn i Medicinsk Sengeafsnit og Klinisk Biokemisk Afdeling. Tilsynet havde særligt fokus på det parakliniske område og POCT, men der blev også set på mere generelle krav til journalføring, overgange og hygiejne.

STPS var repræsenteret af en læge og en oversygeplejerske, som i løbet af dagen foretog interviews af ledelse og medarbejdere, gennemførte journalgennemgang på nogle indlagte patienter samt observerede afdelingernes arbejdsgange og faciliteter. Inden tilsynet havde STPS gennemlæst retningslinjer og instrukser på området. 

STPS havde ros til afdelingerne og fortalte i opsamlingen sidst på dagen, at de havde set velovervejede og systematiske arbejdsgange samt et stor fokus på tværgående samarbejde, udvikling og løbende forbedring.

STPS gjorde dog også enkelte fund og anbefalede, at der fortsat er fokus på dokumentation af det informerede samtykke. Det er væsentligt, at det fremgår af journalen, hvilken information patienten har fået, og at pårørende inddrages, hvor der er behov.

STPS udarbejder rapporter for begge afdelinger, som kommer i høring. Efter høringsperioden bliver rapporterne tilgængelige på Hospitalsenheden Vests hjemmeside.

Læs mere i Målepunkter for de Parakliniske område 2019 og Om tilsynet.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 2048 0689 og kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen på tlf. 2222 8919.