05.12.2019

Kredsen af afdelingsledelser og HovedMED-udvalget (HMU) har i sammenhæng med drøftelserne om fastholdelse af kompetente medarbejdere besluttet, at der i 2020 er reserveret en særlig pulje til kompetenceløft rettet mod Regionshospitalet Gødstrup.

Puljen skal blandt andet kunne søges i forhold til at opøve specifikke kompetencer, der er nødvendige for at kunne understøtte nye fællesskaber i sengeafsnit og klinikker samt nye IT-kompetencer, lige som puljen skal kunne søges, hvis eksempelvis personalegrupper oplever særligt store opgavemæssige ændringer med ibrugtagningen af det nye hospital i Gødstrup.

De præcise rammer for at søge puljen vil blive fastlagt i en arbejdsgruppe nedsat under HMU. Nærmere information følger.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007, og HR-chef Lasse P. Hansen på tlf. 7843 8610.