05.12.2019

Et stort tillykke til forskningsansvarlig sygeplejerske Anne Højager Nielsen fra Anæstesiologisk Afdeling, der netop har modtaget 1,8 mio. kr. fra NOVO Nordisk Fonden til et Post Doc projekt, der skal udvikle redskaber til at identificere og forebygge synkebesvær (dysfagi) hos intensivpatienter.

Med afsæt i en amerikansk screeningsmetode til medicinske patienter går forskningsprojektet ICU Swallow ud på at oversætte og validere metoden til at kunne anvendes hos danske intensivpatienter.

Screeningen består af en række spørgsmål og en test af, om patienten kan drikke et lille glas vand. På baggrund af screeningen kan patienterne deles i to grupper – en grøn og en gul.

Grøn gruppe har ikke synkebesvær, mens patienterne i den gule gruppe kan have problemer. Denne gruppe vil ergoterapeuter herefter arbejde videre med for at hjælpe dem til at kunne spise, drikke og synke.

Intensivpatienter med dysfagi har ofte muskelsvækkelse og nedsat bevidsthedsniveau, som kan variere henover døgnet. Det er derfor væsentligt, at sygeplejersker kan vurdere patienters evne til at synke alle døgnets timer.

Det kræver ikke blot viden og færdigheder at kunne dette hos intensivsygeplejerskerne, men også udvikling af valide screeningsredskaber.

Et kvalificeret skøn siger, at omkring 20 pct. af indlagte patienter på intensiv har synkebesvær. Det er veldokumenteret, at dysfagi øger risikoen for fejlsynkning, lungebetændelse, gentagne respiratorbehandlinger, forlænget hospitalsindlæggelse og tidlig død. Men, der mangler nationale og internationale anbefalinger for behandling og pleje af intensivpatienter med dysfagi.

Bliv klogere på projektet i denne nyhed og i denne video, som er lavet af Anne Højager Nielsen.

Fakta om Post Doc projektet

Det samlede projekt er organiseret med udgangspunkt i Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest og udføres i samarbejde med følgende partnere:

  • Professor Therese Ovesen fra Øre-Næse-Hals Afdelingen, Hospitalsenheden Vest.
  • Ergoterapeuter fra Neurologi og Fysio-Ergoterapi, Hospitalsenheden Vest.
  • Lektor Helle Svenningsen, VIA University College Aarhus.
  • Professor Ingrid Egerod, Rigshospitalet og Københavns Universitet.
  • Intensivafdelinger på Rigshospitalet og på Hillerød Hospital.
  • Associate Professor Dr. Debra Suiter, Kentucky, USA.

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på 4093 7985 og forskningsansvarlig sygeplejerske Anne Højager Nielsen på tlf. 20158924.