28.11.2019

1. december 2019 kl. 00.00 træder et nyt ABC-kald i kraft på Regionshospitalet Herning og Holstebro, der skal sikre hurtig og effektiv respons ved umiddelbart livstruende tilstande hos personer med påvirkning af luftveje, vejrtrækning, kredsløb - og/eller bevidsthedsniveau.

Hjertestop-kaldet har uændret lokalnr. 30 888 (fra privat mobiltelefon: 784 30 888).

Hvad – og hvem - udløser et ABC-kald

Det nye ABC-kald har lokalnr. 30 444 (fra privat mobiltelefon: 784 30 444) og udløses som udgangspunkt efter aftale med afdelingens vagthavende læge.

Der kan være situationer, hvor personalet vurderer, at der ikke er tid til at tilkalde den vagthavende læge. Da tilkaldes vagthavende læge så hurtigt som muligt, efter kaldet er udløst.

Der vil også være situationer, hvor personen ikke er indlagt, og derfor ikke har en behandlingsansvarlig læge, der kan kaldes. I disse situationer kan kaldet naturligvis også udløses uden forudgående involvering af læge.

Livreddende behandling

ABC-kaldet alarmerer ABC-holdet, som består af den vagthavende anæstesilæge, anæstesisygeplejerske og hospitalsserviceassistent. På det obstetriske område tilkaldes desuden den vagthavende obstetriker og i Herning den kliniske jordemoder-supervisor.

ABC-holdet har ansvaret for den umiddelbart livreddende behandling, og vagthavende læge fra stamafdelingen er ansvarlig for det videre behandlingsforløb. Det forventes, at stamafdelingens personale også deltager i behandlingen.

Ved et ABC-kald er det muligt at tilkalde hjælp fra andre specialer, ligesom der kan visiteres til yderligere undersøgelser eller overflytning til relevant afdeling.

For personer som ikke er indlagt, det være sig ambulante patienter, pårørende, ansatte etc., vil et ABC-kald føre til indlæggelse via akutmodtagelsen.

Mere info om ABC-kaldet

Mange afsnit har i løbet af november og december måned valgt at benytte sig af et tilbud om undervisning i ABC-kaldet. Det er muligt at hente informationsmateriale i form af lommekort, plakat og undervisningsslidesGenoplivningsrådets side.

Undervisning og ekstra lommekort kan bestilles ved at skrive til rasmus.nielsen@rm.dk

Instruksen findes i e-Dok: 2.13.1.7 ABC-kald, HEV. 

Ring 1-1-2 uden for hospitalerne

Steder uden for Regionshospitalet Herning og Holstebro skal fra 1. december ringe direkte til 1-1-2 ved hjertestop og akut livstruende tilstand.

Dette gælder bl.a.:

  • Regionshospitalet Lemvig.
  • Sundhedshus Ringkøbing.
  • Sundhedscenter Vest, Tarm.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak tlf. 4093 7985 og overlæge Rasmus Philip Nielsen på tlf. 784 32750.