28.11.2019

29. november forsvarer læge og ph.d.-studerende Louise Devantier ved Øre-næse-hals-afdelingen, Hospitalsenheden Vest og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet sin ph.d.-afhandling.

Mere end hver fjerde dansker oplever svimmelhed i så udtalt grad, at det har medført lægebesøg, funktionsnedsættelse og evt. sygemelding. Balanceorganet er beliggende i det indre øre sammen med høresneglen, og leverer konstant information til hjernen om hovedets bevægelser og orientering i forhold til tyngdekraften.

Til trods for, at testning af balanceorganet bliver mere udbredt, mangler der fortsat viden om, hvordan hjernen behandler informationer fra balanceorganet.

Denne ph.d.-afhandling har afprøvet en ny metode til at vise hjerneaktivitet udløst fra balanceorganet, dels hos raske og dels hos en gruppe af patienter med sygdom i balanceorganet.

Studierne adskiller sig fra andre ved at være de første, som viser hjerneaktivitet som følge af en naturlig stimulation af balanceorganet. Resultaterne har vist, at metoden virker, og at den har klare fordele i forhold til tidligere metoder. Desuden tyder resultaterne på, at den primære bearbejdning af informationer fra balanceorganet foregår i et område, som man hidtil har antaget, bearbejder informationer fra høresneglen.

Ph.d.-afhandlingens titel

Novel assessment and visualization of vestibular function.

Tid og sted

Forsvaret af ph.d.-afhandlingen finder sted d. 29. november 2019 kl. 14.00 på Aarhus Universitetshospital. Forsvaret er offentligt, og alle er velkomne.

Flere oplysninger om ph.d.-afhandlingen samt vejledere, bedømmelsesudvalg og praktiske oplysninger.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak tlf. 4093 7985 samt læge og ph.d.-studerende Louise Devantier på tlf. 2119 1386.