21.11.2019

Tirsdag d. 5. november begyndte Hospitalsenheden Vest at få varer fra Regionslager Midt. Regionslageret bliver drevet af regionens logistikpartner, DKI Logistics A/S. Overordnet set virker det, og hospitalet får de fleste af varerne som aftalt. Men der er også nogle opstartsproblemer, som alle parter arbejder på at løse.

Varer i forskellig indpakning

Der er eksempler på, at en vare kommer til den samme modtager i tre kasser, selvom de kunne have været i én. Der er varer der kommer for sent frem, pga. pludseligt opståede it-problemer. Og der er eksempler på varer til flere afdelinger, der er blandet på et rullebur, hvor det ikke er aftalt. Dette er selvfølgelig ikke hensigten, og der arbejdes på at rette op på fejlen.

Knastmøder

For at få alle uhensigtsmæssigheder frem i lyset, afholder den regionale indkøbsfunktion flere ugentlige knastmøder, hvor HE Vest og det nye regionslager deltager. Her drøftes de daglige leveringer og de udfordringer, der opstår og meldes ind fra modtagerne. 

Nye vaner

Men selv når opstartsproblemerne er ryddet af vejen, skal vi vænne os til nye vaner.

Fx vil der fortsat være noget luft i kasserne, da der er nogle begrænsninger for, hvad der må blandes i samme kasse. Sterile varer må fx ikke blandes med almindelige varer, og varer til forskellige modtagere må ikke blandes. Så hvis man bestiller én steril vare til en modtager, så kommer der kun én vare i en kasse.

Fra pap til plastik er mere klimavenlig

Der er nogle af hospitalets medarbejdere, der synes der bliver brugt meget pap. Men det er helt i overensstemmelse med de krav der er stillet i kontrakten med DKI, at varerne skal pakkes i nye, rene papkasser på regionslageret. Fra februar 2020 er det aftalt, at regionslageret leverer varerne i plastkasser i stedet for papkasser. Vi har lavet beregninger, der viser, at det gør løsningen mere klimavenlig.

Spørgsmål eller problemer – kontakt indkøb

Hvis man har spørgsmål om indkøb og vareforsyning, skal man kontakte nøglepersonen for indkøb på afdelingen eller Stabens indkøbsfunktion holstebro.ilm@rm.dk

Vi arbejder desuden på en FAQ til intranettet, der besvarer de fleste spørgsmål.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og koordinator Lilian Dissing Pedersen på tlf. 7843 8685.