21.11.2019

For nylig og for femte gang har vi afholdt en spændende tværfaglig uddannelsesdag for vejledere og undervisere, der satte godt skub i arbejdet med uddannelsesstrategien frem mod Gødstrup.

Tværfaglig læring og samarbejde er omdrejningspunktet for den tværfaglige uddannelsesdag for alle hospitalets vejledere og undervisere, der beskæftiger sig med uddannelse af elever, studerende samt efter- og videreuddannelse.

I år var overskriften for den tværfaglige uddannelsesdag, der blev afholdt mandag d. 11. november, " Sæt skub i uddannelse". 

Psykolog og ph.d. Anne Kirketerp introducerede deltagerne til strategier om Foretagsomhed & Skubmetoden set i relation til trivsel, det gode tværfaglige samarbejde og det gode arbejdsliv.

Uddannelsesdagen vekslede mellem oplæg og drøftelser i de tværfaglige grupper, som de ca. 80 deltagere var fordelt ved.

Læs mere i artiklen på intranettet.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 2048 0689 og uddannelseskoordinator Anne Marie Lerche på tlf. 3070 8746.