21.11.2019

Ved indflytningen til RH Gødstrup skal afdelingerne under ét have løst opgaven med at finde 120 mio. i effektiviseringer for at få budgetterne til at balancere. Det er et regnestykke, der har været under forberedelse og genstand for drøftelser over lang tid, og i denne uge fik regnestykket en foreløbig sidste tur i kredsen af afdelingsledelser og i Hoved-MED-udvalget.

Begge steder var der både efterspørgsel på at få klarhed over konsekvenser for de enkelte afdelinger og et behov for at få truffet en bindende beslutning snarest, så normeringer og budgetter for afdelingerne i Gødstrup er helt på plads, inden vi i starten 2020 går i gang med at sætte det endelige hold til bemanding af Gødstrup.

Aktuelt regnes der på højtryk med at indpasse indkomne bemærkninger i budgetmaterialet, og der stiles fortsat efter en køreplan, hvor materialet sendes i høring hos afdelingernes LMU 'er tirsdag d. 26. november med frist for indlevering af høringssvar 6. december, hvorefter hospitalsledelsen vedtager det endelige budget d. 17. december.

Såfremt der viser sig at være behov for yderligere afklarende dialoger og konsekvensberegninger inden, at materialet kan sendes i høring, er det muligt, at høringsproces og den endelige vedtagelse af budget for 2021-2022 udsættes og effektures i januar 2020.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og økonomichef Preben Lynggaard Sørensen på tlf. 2183 5092.