14.11.2019

Hospitalets patientsikkerhedsorganisation har drøftet behovet for at give tilbagemeldinger til personale, som har oplevet og indrapporteret utilsigtede hændelser (UTH) i Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD).

Kvalitetsrådet har besluttet, at rapportøren får en tilbagemelding, enten i form af analyseresumeet fra DPSD eller hele analyserapporten, ved dødelige og alvorlige hændelser. Ved hændelser med moderat, mild eller ingen skade vurderes det, om rapportøren skal have individuel besked, eller det kan gøres som en samlet formidling i afdelingen i relevante fora.

Beslutningen skal være med til at sikre medarbejdernes fortsatte motivation til at indrapportere og arbejde lærende med utilsigtede hændelser.

Synes man som rapportør, at man mangler en tilbagemelding, så opfordrer vi til, at man henvender sig  til afdelingens sagsbehandler.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 2048 0689 og kvalitetskonsulent Ditte Kirk Ibsen på tlf. 9117 6859.