14.11.2019

Overgangen fra det nuværende system Tjenestetid til det nye arbejdstidsplanlægningssystem Optima vil medføre mange forandringer ind i opgaven med arbejdstidsplanlægning og ske samtidig med, at vi fysisk flytter til Gødstrup.

På den baggrund har HR valgt at afholde informationsmøder for ledere, vagtplanlæggere og TR/FTR på de følgende datoer:

Holstebro:

  • november.
  • december.

Herning:

  • november.
  • december.

På møderne vil HR orientere om status i processen i Region Midtjylland, status for Hospitalsenheden Vest, kommende tiltag omkring kurser i arbejdstidsregler, de organisatoriske forandringer der følger med implementeringen og rollen for en vagtplanlægger.

Desuden vil HR kort demonstrere brugen af Optima.

Læs mere om programmet og husk tilmelding i Plan2Learn.

Ved spørgsmål er du velkommen til at rette henvendelse til sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 2048 0689 og lønkonsulent/projektleder Maria Bredvig Emtkjær på tlf. 2428 6649.