14.11.2019

1. november trådte den nye vejledning om genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg i kraft. I den forbindelse har Styrelsen for Patientsikkerhed ( STPS) udgivet vejledninger og film stilet til læger og plejepersonale.

I de nye vejledninger kan man blive klogere på mulighederne for at fravælge behandling og forsøg på genoplivning. Se også to film til læger og plejepersonale om fravalg af genoplivningsforsøg, og hvornår du kan undlade at forsøge genoplivning.

Formålet med vejledningerne og filmene er at understøtte den nødvendige omhu omkring en værdig afslutning på livet.

Samtidig skal vejledningerne være med til at sikre, at der bliver taget stilling til fravalg af livsforlængende behandling og fravalgt af genoplivningsforsøg, når det vurderes sundhedsfagligt relevant, eller når patienten ønsker det.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 og overlæge Rasmus Philip Nielsen, formand for Genoplivningsrådet, på tlf. 7843 2750.