07.11.2019

Arbejdet med at etablere to nye datacentre på grunden, hvor Regionshospitalet Gødstrup bygges, er nu i fuld gang. Første spadestik er taget for ganske nylig, og datacentrene får plads to steder på hospitalsgrunden – både i syd og i nord.

På hvert byggefelt er der afsat 600 m2  til selve bygningen. Dertil kommer plads til teknisk udstyr og et sikkerhedshegn. Alt i alt vil der bag sikringshegnet være 1.375 m2.

Region Midt It er bygherre på projektet, der gennemføres i samarbejde med DNVs projektafdeling.  Når Region Midtjylland tager datacentrene fuldt i brug i 2020, vil livsnerven for al data og it i regionen være samlet i Gødstrup nordvest for Herning.

Datacentrene i Gødstrup bygges som erstatning for de eksisterende anlæg i Region Midtjylland, og samlingen sker for at modernisere og spare energi og penge.

Læs mere i denne artikel.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og projektchef Michael Hyllegaard på tlf. 2447 0234.