07.11.2019

Tirsdag i denne uge måtte vi kortvarigt lukke for skadestuen, akutmodtagelsen og sterilcentralen i Holstebro pga. risiko for luftvejsgener for både patienter og personale i dele af bygningen.

Årsagen var, at der om formiddagen var sprøjtet med insektgift til bekæmpelse af insektlarver på taget til Sterilcentralen. 

Hospitalets beredskabschef fik hurtigt navn på det anvendte giftstof og konfererede med bagvagten på Forgiftningslinien, og deraf kunne vi fastslå, at det anvendte giftstof, trinol permaforte B, ikke er skadeligt for mennesker. Da giftstoffet er lugtfrit, har man, da man sprøjtede, brugt et petroleumsbaseret sporstof. Det er dette, der kunne lugtes i de berørte områder, og som gav personalet de symptomer, de har haft. Behandlingen er frisk luft.

Det er aftalt, at alle med symptomer skal anmelde "skaden", som proceduren foreskriver.

Ved hjælp fra kolleger, der onsdag morgen mødte ind tidligere end normalt, var vi i løbet af onsdagen igen i normal drift på de berørte afdelinger. Dog var der områder i Sterilcentralen, hvor lugtgenerne fortsat var så store, at personalet måtte være andet steds og finde alternative løsninger.

Fra hospitalsledelsen skal der lyde en stor tak til alle, der lynhurtigt rykkede sammen, og fik det lokale beredskab til at lykkedes, og hverdagen til at fungere på trods. Vi har en hjælpsomhedskultur, som mange vil misunde os, og som gør, at vi hurtigt, effektivt og ved fælles hjælp får løst sådanne pludselige problemer.

Kun enkelte planlagte operationer måtte aflyses, og akutte patienter blev tirsdag kortvarigt guidet til modtagelse andet steds på hospitalet. Efter grundig udluftning åbnede skadestue og akutmodtagelse igen tirsdag eftermiddag. 

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 2048 0689 og driftschef Jens Peter Østergaard på tlf. 2222 8971.