Region Midtjylland og projektet digiS (Digitale kompetencer til et sundhedsvæsen tæt på borgeren) tilbyder et gratis digitalt læringsforløb online i december: I løbet af ca. to timer kan du blive klogere på, hvorfor man i sundhedssektoren ser teknologi som en del af løsningen på fremtidens udfordringer som flere kronisk syge og en ældre befolkning.

Målgruppen er primært sundhedsfaglige medarbejdere i kommune, region eller almen praksis, men forløbet er også relevant for ledere, velfærdsteknologikonsulenter og studerende.

Forløbet giver dig viden om de samfundstendenser, der er baggrund for voksende fokus på teknologi og digitalisering i sundhedssektoren. Du får indsigt i, hvordan teknologier påvirker den sundhedsfagliges opgave og rolle. Og du styrker dine kompetencer til at indgå i dialog om sundhedsteknologi i din egen praksis.

Forløbet varer fra 5. december – 19. december, og deltagelsen er fleksibel i forhold til arbejdstid, men kræver din aktive deltagelse i et live webinar onsdag d. 11. december, kl. 14-15.

Det anbefales, at man følger læringsforløbet sammen med kolleger og nærmeste leder, da forløbet lægger op til refleksion og dialog. Men det kan også følges individuelt.

Frist for tilmelding er 20. november 2019.

Læs mere om læringsforløbet og tilmelding i Plan2Learn.

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 2048 0689 og HR-chef Lasse P. Hansen på tlf. 2924 3207.