24.10.2019

Traditionen tro rykker genoplivningsholdet ud til udvalgte afdelinger i starten af november, så personalet får mulighed for at øve sig i praktisk genoplivning.

Vi håber, at så mange medarbejdere fra de respektive afdelinger som muligt tager mod tilbuddet. Genoplivningsholdet vurderer, at det tager maksimal 10 min per person at få øvet sig.

Genoplivningsholdet håber, at så mange medarbejdere fra afdelingerne som muligt tager mod tilbuddet. Det tager maksimalt 10 minutter pr. person at få øvet sig.

I uge 45 - d. 5. november og/eller 7. november - får følgende afdelinger besøg af genoplivningsholdet:

Herning

- Køkkenet og Restoen.

- Fødegang, Svangre og barselsafdeling.

- Gynækologisk ambulatorium.

- Arbejdsmedicin.

- Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering.

- Neurologi og Fysio –Ergoterapi.

- Staben.

Holstebro

- Fødegang, Svangre og barselsafdeling.

- Køkkenet og Restoen

- Neurologi og Fysio –Ergoterapi.

- Staben.

Der er planlagt en turnus, så alle afdelinger får besøg i løbet af en 2-årig periode.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 samt hygiejnesygeplejerske og kvalitetskonsulent Irdi A. Dalsgaard på 7843 8724.