24.10.2019

Et gammelt ordsprog siger, at hvad der kan ses, kan også siges.

På det kommende fælles afdelings– og funktionsledermøde vil vi med hjælp fra Dacapo lade os inspirere af visdommen i læresætningen. Vi har på dagen inviteret Dacapo, som er en konsulentvirksomhed. De arbejder med forandringsprocesser, herunder organisations- og ledelsesudvikling.

Med brug af interaktive teaterprocesser vil Dacapo hjælpe med at visualisere og spejle de dilemmaer og paradokser, vi er fælles om i de stadig mere forpligtende forberedelser til ibrugtagningen af Regionshospitalet Gødstrup

På dagen får vi visualiseret en række cases på forskellige patientforløb. Vi dykker særligt ned i de forhold som vedrører tidstro og patientnær dokumentation, patientinddragelse og hvordan patienter og pårørende på de nye enestuer bliver en del af hverdagen på et sengeafsnit i Gødstrup.

Målet er, at vi får drøftet, hvad der måtte være af konkrete udfordringer med at forberede nye måder at arbejde på i Regionshospitalet Gødstrup og ikke mindst inspirere hinanden til at finde og afprøve gode løsningsscenarier.

Lyder det som noget for dig, hvad enten du er afdelings- eller funktionsleder, afdelingslæge eller flyttekoordinator eller har en særlig rolle i sammenhæng med forberedelserne til Gødstrup kan du endnu nå at melde dig til via dette link.

Tilmelding: senest mandag d. 28. oktober kl.9.00 .

Venlig hilsen

Hospitalsledelsen