24.10.2019

En tværsektoriel arbejdsgruppe med deltagere fra kommuner, region og almen praksis står bag en borgerrettet og aktuel kampagne med sigte på, at flere ældre og flere kronikere vaccineres mod influenza i Region Midtjylland.

Baggrunden er, at andelen af ældre der vaccineres, er for lav. I sæsonen 2018/2019 blev 49 pct. af ældre over 65 vaccineret mod influenza i Region Midtjylland. WHO anbefaler 75 pct.

Kampagnen starter 1. november 2019. Og alle afdelinger i Herning og Holstebro har i denne uge modtaget materiale i form af plakater og postkort til brug for kampagnen.

Så støt op om kampagnen, så vi i fællesskab får lagt ekstra tryk på at øge antallet af ældre og kronikere, der bliver vaccineret mod influenza.

Vaccinen er gratis for alle over 65, kronisk syge, førtidspensionister, gravide (mere end 12 uger henne) og personer med et BMI over 40.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 2048 0689 og kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen på tlf. 2222 8919.