24.10.2019

Region Midtjyllands nye arbejdstidsplanlægningssystem Optima er aktuelt ved at gennemgå en række tekniske tilpasninger inden, at systemet er klar til en ny start og videre udrulning på alle afdelinger i Hospitalsenheden Vest og på de øvrige hospitaler i Region Midtjylland.

Men da vi ved, at overgangen fra det nuværende system Tjenestetid til Optima medfører mange forandringer ind i opgaven med arbejdstidsplanlægning, og vil ske samtidig med, at vi fysisk flytter til Gødstrup – så er der alt mulig grund til at se på, hvordan vi kommer til at tage vare på denne opgave.

På den baggrund har HR valgt at afholde informationsmøder, hvor der i den kommende tid vil blive orienteret om: status i processen i Region Midtjylland, status for Hospitalsenheden Vest, kommende tiltag omkring kurser i arbejdstidsregler, de organisatoriske forandringer der følger med implementeringen og rollen for en vagtplanlægger. Desuden vil HR  kort demonstrere brugen af Optima.

Informationsmøderne henvender sig til ledere, vagtplanlæggere og TR/FTR, og vil blive afholdt ultimo november/primo december med to datoer i henholdsvis Herning og Holstebro.

Du kan se nærmere om programmet for dagene og tilmelde dig via Plan2Learn:

https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=68920

Ved spørgsmål er du velkommen til at rette henvendelse til sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 2048 0689 og lønkonsulent/projektleder Maria Bredvig Emtkjær på tlf. 2428 6649.