10.10.2019

I denne uge har hospitalsledelsen informeret afdelingsledelserne om, at der 1. december 2019 implementeres et nyt akutkald i Hospitalsenheden Vest.

Der er tale om et ABC-kald til hurtig og effektiv respons til personer med umiddelbart livstruende tilstande og med påvirkning af: 

A-luftveje.

B-Vejrtrækning.

C-kredsløb eller:

D-Bevidsthedsniveau.

Kaldet er et alarmkald til 30444, hvor man via omstillingen alarmerer vagthavende anæstesilæge, anæstesisygeplejerske og hospitalsserviceassistent.

Telefonnummeret til hjertestop er uændret 30888.

Kaldet implementeres for at sikre en entydig, hurtig og effektiv respons til personer med umiddelbart livstruende tilstande.

I forbindelse med implementeringen vil personale fra Anæstesiologisk Afdeling undervise personalet på de enkelte sengeafsnit i brugen af kaldet.

Mere skriftlig information om brugen af kaldet vil være tilgængeligt ultimo november på hospitalets intranet.

Steder uden for matriklerne i Herning og Holstebro skal fra 1. december ringe direkte til 1-1-2 ved hjertestop og akut livstruende tilstand. Det gælder Regionshospitalet Lemvig, Sundhedshus Ringkøbing, Sundhedscenter Vest, Tarm, Blodprøvetagning Brande samt Center for spiseforstyrrelser i Bryggergade 10 og Th. Nielsensgade 23 i Herning.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 og overlæge Rasmus Philip Nielsen på tlf. 7843 2750.