10.10.2019

Tirsdag i denne uge indgik et samlet regionsråd et forlig for budget 2020 i Region Midtjylland.

Budgetforliget rummer en velkommen håndsrækning til HE Vest på 13 mio.kr. samt midler til høreomsorg, glucosemålere og lignende.

Grundlæggende rykker Region Midtjyllands nye budget ikke ved de udfordringer og forudsætninger, der er styrende for budgetlægningen 2020 i Hospitalsenheden Vest og de budgetter, der rummer indflytning og ibrugtagning af Regionshospitalet Gødstrup i 2021 og 2022.

De kommende budgetår er fortsat påvirket af, at kvalitetsfondsbyggeriet af DNV-Gødstrup er underlagt en effektiviseringsgevinst på 8 pct. svarende til 175,1 mio. kr.

Heraf er de 94,5 mio. kr. afleveret, men de resterende 80,6 mio. kr. skal findes nu og over de næste par år. Derudover viser erfaringerne fra andre kvalitetsfondsbyggerier, at der kommer ekstra driftsudgifter til de nye bygninger på især teknik og IT.

Endvidere vil der være udgifter til decentrale funktioner i Center for Sundhed i Holstebro, Akuthuset i Lemvig og Sundhedshuset i Ringkøbing. Vurderingen er, at beløbet for Gødstrup vil være på ca. 40 mio. kr.

Når regnestykket skal gøres op, betyder dette, at vi i alt skal finde 120 mio. kr. i besparelser og effektiviseringer for at kunne få balance i budgetterne nu og i Gødstrup og dermed afvikle den gæld som flytte- og ibrugtagnings udgifter på godt 450 mio. kr. fører med sig.

Tidsplan

På den baggrund ser tidsplanen for de kommende ugers arbejde med rammerne for budgetlægningen for Regionshospitalet Gødstrup ud som følger:

  • Uge 43: Budgetter 2020 udsendes til afdelingerne.

  • Uge 43-44: "Speeddating" med alle afdelinger om Gødstrup-budgettet 2021-2022 med fokus på personale/lønbudget.
  • Uge 45-46: Resultater af dialogerne bearbejdes, gennemarbejdes og evt. supplerende spørgsmål afklares.

  • 19.11: AL- møde, hvor et revideret forslag til lønbudgetter 2021-2022 drøftes.

  • 21.11-22.11: HMU-seminar og drøftelse med afsæt i ovenstående.

  • 26.11: LMUerne får de budgetmæssige rammer for personale/løn for 2021-2022 i høring.

  • 06.12: Frist for indlevering af høringssvar.

  • 10.12: HMU drøfter høringssvar.

  • 17.12: Hospitalsledelsen træffer beslutning om rammerne for løn/personale-budgetter 2021-2022.

Parallelt med denne afklaring af vores lønbudgetter i Gødstrup vil der ske en forhandling med de relevante fagforbund, så vi har disse vilkår afklaret inden årsskiftet 2020.

Med ovenstående afklaret vil vi i det nye år kunne iværksætte afklarende dialoger mellem ledere og den enkelte medarbejder.

Proces og rammesætning herfor har været drøftet i HMU-Arbejdsgruppen vedrørende planlægning af personalepolitiske emner rettet mod Gødstrup.

Nærmere information følger, og emnet vil blive drøftet på HMU-seminariet i november 2019.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og økonomichef Preben Lynggaard Sørensen på tlf. 2183 5092.