03.10.2019

Administrationen i Region Midtjylland har udarbejdet et forslag til budget 2020, som aktuelt er i høring og på vej til drøftelse og beslutning i regionsrådet. Hovedsamarbejdsudvalget, HMU, i Hospitalsenheden Vest har sendt et høringssvar til administrationen vedrørende budgetforslaget forud for de politiske drøftelser og prioriteringer.

Læs høringssvaret her:
www.rm.dk/om-os/okonomi/www.budget2020.dk/

Gode udsigter

Af høringssvaret fremgår det, at HMU glæder sig over, at økonomiaftalen mellem regeringen og danske regioner giver et løft på 320 mio. kr. til Region Midtjylland. HMU ser frem til et budgetår i 2020, hvor der ikke kommer flere besparelser ud over dem, som er allerede er kendte og besluttet i 2019.

Når regionsrådet skal gøre regnestykket op, må HMU konstatere, at der i budgetforslaget er et råderum på 283,6 mio. kr. til yderligere politisk prioritering i 2020, og at der i administrationens forslag specifikt nævnes fire prioriterede emner:

  • Ubalance på Aarhus Universitetshospital.
  • Økonomiske udfordringer af strukturel karakter på Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens.
  • Flash Glukosemålere.
  • Personlig medicin.

Budget og befolkningsudvikling i Vest i ubalance?

HMU har forståelse for de aktuelle problemer og behov på AUH, og at der kan være en strukturel ubalance i Randers og Horsens.

Men det er tilsvarende et faktum, at Hospitalsenheden Vest har den største andel af de + 65 årige.  En befolkningsgruppe, der vil vokse med ca. 14.000 borgere frem til 2030 i hospitalets optageområde og lægge beslag på en betydelig del af sundhedsøkonomien.

Derfor er HMU bekymret for, at den aktuelle prioritering af ressourcer kan medføre en permanent skævhed, så Hospitalsenheden Vest og Regionshospitalet Gødstrup ikke fremadrettet kan klare at møde det pres på økonomien som demografien giver, og He Vest dermed de facto skal foretage interne besparelser for at finansiere væksten.

Effektiviseringer og flytteudgifter i Gødstrup vejer tungt

Samtidig er budgetterne for Hospitalsenheden Vest i 2020 og de kommende budgetår påvirket af, at kvalitetsfondsbyggeriet af DNV-Gødstrup er underlagt en effektiviseringsgevinst på 8 pct. svarende til 175,1 mio. kr. Heraf er de 94,5 mio. kr. afleveret, men de resterende 80,6 mio. kr. skal findes nu og over de næste par år.

Derudover må HMU konstatere, at erfaringerne fra andre kvalitetsfondsbyggerier er, at der kommer ekstra driftsudgifter til de nye bygninger på især teknik og IT. Vurderingen er, at beløbet for Gødstrup vil være på ca. 40 mio. kr.

Disse effektiviseringer skal realiseres samtidigt med, at vi i den vestlige del af regionen også efter indflytningen til Regionshospitalet Gødstrup vil have aktivitet i Ringkøbing, Tarm, Lemvig og Holstebro. En aktivitet som vil være større end den der forefindes i dag og et godt tilbud til borgerne. Men med en mindre effektiv udnyttelse af ressourcerne, end hvis aktiviteten var samlet på hospitalet i Gødstrup.

Retfærdighed og forventning om Fælles spilleregler

HMU henstiller til, at prioriteringen af de 283,6 mio. kr. også tager hensyn til dette og dermed ikke undergraver incitamenterne i god budgetadfærd med risiko for, at retfærdighedsfølelsen på tværs af regionens hospitaler sættes under pres.

De engangsudgifter som AUH har haft i forbindelse med indflytningen, vil til en vis grad også være Hospitalsenheden Vest til del, når hospitalerne i Herning og Holstebro samles i de nye rammer i RH Gødstrup.

HMU har en stærk forhåbning om, at regionsrådet tilsvarende vil hjælpe med det forventede budget underskud på 100 mio. kr., som vi kan imødese at stå med i Regionshospitalet Gødstrup i 2021 på trods af en stor opsparing.

Eventuelle udgifter i den forbindelse anmoder HMU om, at der kan blive afsat midler til i budget 2021.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og økonomichef Preben Lynggaard Sørensen på tlf. 2183 5092.