24.01.2019

Efter overgangen til LPR3 den 3. februar 2019 kommer en række BI-rapporter på V.I.Tal og BI-portalen til at mangle opdaterede data i en periode. Det drejer sig om rapporter baseret helt eller delvist på data fra MidtEPJ, for eksempel nøgletal for aktivitet, belægning, sikkert patientflow med videre.

Data fra før overgangen til LPR3 forsvinder ikke og vil altså fortsat være tilgængelige efter overgangen.

Rapporter baseret udelukkende på data fra andre systemer end MidtEPJ (for eksempel rapporter om budgetopfølgning eller sygefravær) er ikke påvirket af LPR3-overgangen og vil derfor være opdaterede som normalt. 


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og økonomichef Preben Lynggaard Sørensen på tlf. 7843 8670.