24.01.2019

En stomipose, der lækker og ødelægger huden, er både smertefuld og stærkt generende for mange stomipatienter og kan være en stressende ting at få gjort noget ved, når også arbejdet og hverdagen skal passes. Ofte fører generne til en ekstra tur på sygehuset. Men for mange borgere i det midt- og vestjyske kan dette nu være et afsluttet kapitel. 

Sammen med de seks kommuner i optageområdet for Hospitalsenheden Vest har vi gennem to år afprøvet en telemedicinsk løsning, der giver borgere med stomi en lettere måde at håndtere deres stomi på. Konkret har vi i samarbejde fundet frem til, hvordan selv komplicerede stomiopererede patienter i høj grad kan hjælpe sig selv i hjemmet og spare et eller flere besøg på hospitalet.

Via app'en "pleje.net." kan patienten, de pårørende eller hjemmesygeplejersken i kommunerne  tage billeder af hudproblemet eller stomiens udseende. Med en kort tekst om hvilke symptomer det giver for den stomiopererede, går oplysningerne og billederne direkte til stomiambulatoriet. Det gør det nemt for sygeplejerskerne at yde råd og vejledning i, hvordan posen kan håndteres, og hvilke præparater der skal til for at udbedre generne.

Bag app'en "pleje.net" ligger en fælles it-løsning og journalføring samt fælles og faste aftaler for, hvem der har ansvar for at svare patienten og hvornår. I aftalen indgår, at to sygeplejersker i stomiambulatoriet på hospitalet og sygeplejerskerne i den kommunale hjemmesygepleje mindst to gange i dagtiden logger på hjemmesiden plejenet.dk for at tjekke de patienter, der er meldt i såkaldt aktiv behandling via app'en. Her er man fælles om at opdatere sygdomshistorik, råd og vejledning, sådan at der altid er hjælp til selvhjælp tilpasset den enkelte borger med en stomi lige ved hånden.

Det er blevet et fælles mødested, hvor dialogen mellem sygeplejersker på hospitalet og kollegerne i kommunerne har fået et fagligt løft. Og det kommer patienterne til gode, fortæller stomisygeplejerske Grethe Vendelbo.

På seneste møde i Vestklyngen, hvor vi sammen med kommunerne drøfter løsninger i borgerens overgang mellem hospital og primær sektor, har vi netop besluttet, at løsningen med stomi-app'en gøres til en permanent ordning til gavn for alle stomipatienter og personale i den vestlige del af Region Midtjylland.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 20480 689 og stomisygeplejerske Grethe Vendelbo på tlf. 7843 5380.