24.01.2019

Patientens indrapportering af egne oplysninger om sygdom og symptomer, kaldet PRO, er blevet et stærkt udviklingsområde for vores møde med patienterne.

I dag sender vi og andre sygehusafdelinger i Danmark vores ambulante patienter spørgeskemaer i stedet for at indkalde dem til faste opfølgningsbesøg. Patienternes helbredsoplysninger fortæller klinikerne, om patienterne har brug for kontakt. Formålet er at give patienterne en bedre og mere differentieret behandling – og spare dem for unødvendige kontroller på sygehuset.

Men ingenting kommer som bekendt af sig selv. Vi må også ændre på andre vaner og rutiner, når vi tager de muligheder i brug, der er givet med AmbuFlex og PRO. Ny forskning viser nemlig, at der også følger usynlige opgaver med, når læger og sygeplejersker får mange langdistance-patienter.

For eksempel er sygeplejerskernes telefonkontakt til patienterne eksploderet, fordi man hellere ringer til patienten én gang for meget end én gang for lidt, hvis der kan være tvivl om tolkningen af et spørgeskemasvar. Samtidig giver AmbuFlex-løsningen en stor uforudsigelighed i arbejdet, fordi man jo ikke ved, hvornår patientens besvarelse tikker ind. Det kan skabe store bunker af usete spørgeskema-besvarelser, hvilket selvfølgelig ikke er hensigtsmæssigt.

Endelig er der også det forhold, at de patienter, der stadig kommer fysisk til klinikken, typisk har tungere og mere komplicerede sygdoms- og behandlingsforløb. Der er med andre ord ingen 'lette' patienter længere.

I kølvandet på sin forskning anbefaler sygeplejerske og ph.d. Caroline Mejdahl, som er ansat i AmbuFlex, at man rundt om på afdelingerne indretter sig efter, hvad det vil sige at arbejde med PRO. Opfat og tilrettelæg arbejdet med spørgeskemaerne på samme niveau som med en patientkonsultation – det er ligeså krævende. Og sørg så for at tilføre ekstra ressourcer til arbejdet med de patienter, der stadig kommer fysisk på klinikken. Flere af dem har mere komplekse, medicinske problemstillinger end tidligere, siger hun i en pressemeddelelse.

Se pressemeddelelsen på Region Midtjyllands hjemmeside.

Fakta


For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 og Caroline Mejdahl, sygeplejerske og ph.d., pt. ansat i AmbuFlex.