26.09.2019

Genoplivningsrådet på Hospitalsenheden Vest lancerer nu kampagnen "Tag Samtalen"der har til formål at få lægegruppen til oftere at tage emnet genoplivning op i samtalen med patienten. 

Hvornår skal vi genoplive en patient med hjertestop? Og hvornår er genoplivningsforsøg ikke længere det bedste for patienten? De spørgsmål vil genoplivningsrådet gerne have den behandlingsansvarlige læge til at tage stilling til tidligere i patientens forløb.    

Konkret er målet, at den behandlingsansvarlige læge inden for de første 24 timer efter indlæggelse tænker tanken, om der er indikation for genoplivning, og, hvor det er relevant, tager stilling og tager samtalen om genoplivning med patienten.

Som en del af kampagnen tilbyder Genoplivningsrådet nu både korte og længere undervisnings sessioner til lægerne på alle afdelinger.  Her vil lægerne få mulighed for at få genopfrisket både processen og lovgivningen omkring beslutningen, samt få gode råd til den svære samtale. 

Undervisningen kan enten være i form af en 5 minutters gennemgang på morgenmødet eller en længere præsentation med cases på ca. 30 minutter. 

Har dette interesse, så kontakt reservelæge Charlotte Slagelse fra Anæstesiologisk Afdeling på chslje@rm.dk eller tlf. 6168 8615 og aftal tidspunkt for og omfang af præsentationen.

Du kan læse mere om Tag Samtalen og bl.a. finde plakater og lommekort til kampagnen på intranettet.  

For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak Bak på tlf. 4093 7985 og overlæge Rasmus Philip Nielsen, formand for Genoplivningsrådet, på tlf. 7843 2750.