26.09.2019

Med forankring i neurologien, og med det overordnede mål at give udredningen af demens et kvalitetsløft, åbner en ny tværspecialiseret hukommelsesklinik tirsdag d. 1. oktober 2019 i lokaler hos Neurologisk Afdeling på Regionshospitalet Holstebro.

Klinikere fra de tre specialer – neurologi, geriatri og psykiatri – skal som noget helt nyt fysisk sidde sammen, fortæller ledende overlæge Birgitte Forsom Sandal fra Neurologisk Afdeling. Og håbet og forventningen er, at det tætte faglige fællesskab vil give god synergi til gavn for patienterne og udredning af demens.

Planen er, at repræsentanter fra specialerne skal mødes hver tirsdag for bl.a. at sikre, at patienterne udredes, "det rigtige sted" – enten i neurologien, i psykiatrien eller i geriatrien.

Som følge af den nationale demensplan 2025 skal der i Region Midtjylland oprettes i alt 3 specialiserede hukommelsesklinikker - alle knyttet til de neurologiske afdelinger.  Hukommelsesklinikkerne får plads i henholdsvis Aarhus, Viborg og Holstebro.

Når hukommelsesklinikkerne er oppe at køre, vil det betyde, at de praktiserende læger har én indgang til henvisninger for udredning af demens.

Der arbejdes nu på at få lavet koordineret informationsmateriale om Hukommelsesklinikken – bl.a. er det meningen, at der skal oprettes en ny fælles hjemmeside.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak Bak på tlf. 4093 7985 og ledende overlæge Birgitte Forsom Sandahl på tlf. 7843 7010.