26.09.2019

Torsdag og fredag i denne uge er afdelingsledelserne samlet for at drøfte, hvordan vores intentioner med Regionshospitalet Gødstrup og Region Midtjyllands ambitioner for et fagligt bæredygtigt sundhedsvæsen på patientens præmisser bliver konkrete og omdannet til hospitalets budgetter for de kommende år.

Spørgsmålet er, hvordan afdelingernes budgetter og normeringer skal se ud, når vi i Regionshospitalet Gødstrup skal fungere i nye rammer med ændrede arbejdsgange, brug af ny teknologi med mere.

Vi er kommet langt med forberedelserne. Meget har vi styr på, og en del er faktisk allerede implementeret. Men kravet om effektiviseringer ved ibrugtagningen af Gødstrup forsvinder ikke. Der er behov for at finde ekstra. 120 mio. kr. for at få budgettet i Gødstrup til at hænge sammen. Og herudover er der udsigt til betydelige engangsudgifter til flytning og ibrugtagning af Regionshospitalet Gødstrup. Det står vi aktuelt over for at skulle finde løsninger på.

Så vi skal glæde os over, hvor langt vi er kommet med implementeringen af forandringerne samtidig med, at vi skal have stort fokus på, hvordan vi hurtigst mulig kommer på plads og i fuld drift i de nye rammer.

Vi skal lykkes med at høste potentialet ved de igangværende forberedelser af ny organisering og arbejdsgange til patienterne og det fælles bedste i Gødstrup. Vi ønsker at fastholde, hvad der aktuelt er vores fælles fokus og opgave, inden at vi  i 1. kvartal 2021 skal have en kæmpe flytteopgave til at gå op med hverdagens uendelige mange store og små praktikker.

På seminariet skal afdelingsledelserne sammen have fundet og aftalt de håndtag, vi kan gribe i for at få engangsudgifter og driftsøkonomi til at balancere med de stærke faglige ambitioner for hospitalet i Gødstrup. Herunder, hvordan får vi det fulde overblik over den aktivitet, der handler om selve flytningen. Hvilke aktiviteter kan fx ikke udføres i perioden op til, under og efter flytningen.

Dette arbejde forventes at være færdigt med udgangen af 2019.

I forhold til regionens oplæg til budget 2020 blev afdelingsledelserne og HMU mandag d. 23. september orienteret om – og drøftede indledningsvis - budgetmaterialet.

Herefter drøfter HMU på mandag d. 30. september høringssvaret, som skal sendes med frist til 1. oktober. D. 8. oktober forventes regionsrådet at indgå et budgetforlig med en aftale om regionens budget for 2020.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen tlf. 2137 5007 og økonomichef Preben Lynggaard Sørensen på tlf. 2183 5092.