12.09.2019

Rettidig omhu. Det kan man slet ikke få nok af, når det skal lykkes at flytte to store og ældre sygehusmatrikler med genanvendeligt udstyr og inventar til brug i samme sekund, vi rykker ind i de nye rammer på godt 145.000 m2 i Gødstrup.

Det kræver forberedelser i mindste detalje; også af den teknik, der skal sikre, at huset fungerer med det udstyr, vi flytter med. Forhold, der ikke kan vente til selve opstarten og flytningen i første kvartal 2021, idet vi allerede næste sommer i 2020 skal forberede og træne arbejdsgange og brug af udstyr, når vi overtager bygningerne fra byggepladsen.

En af mange tekniske ændringer i Gødstrup er blandt andet, at stikkontakterne følger en europæisk standard, så nyt udstyr og patientens medbragte it, fx ladere til telefoner og tablets, kan kobles direkte til et strømstik.

Tilpasning og løbende udskiftning af strømstik m.v. er sket gradvis på de nuværende matrikler i Herning og Holstebro, hvoraf de ældste bygningsdele er fra begyndelsen af 1900 – tallet. Denne gradvise tilpasning er foretaget efter et dansk system, der har været gældende de seneste 40-50 år. 

Aktuelt betyder det, at der ikke kan tilsluttes elektrisk udstyr og apparatur, før alle stikpropperne er udskiftet i de lidt over 3000 brugsgenstande lige fra køleskabe til dråbetællere, der skal flyttes med til Gødstrup.

For at undgå at dette skal håndteres i flytteprocessen, begynder Teknisk afsnit allerede nu at udskifte strømstikkene i det udstyr, vi skal have med.

Konkret vil der komme elektrikere fra el-installationsvirksomheder rundt i alle afsnit, der skifter stikpropperne på de brugsgenstande, der er påført de enkelte afsnits flyttelister.

Når brugsgenstanden har fået udskiftet stikket, så skal der bruges en adapter på stikket indtil indflytningen i Gødstrup. Det betyder, at den enkelte brugsgenstand fungerer som nu.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 samt teknisk koordinator Thomas Kirketerp og maskinmester Christian Frederiksen i Teknisk afsnit på tlf. 7843 8800.