12.09.2019

Region Midtjylland og Lægemiddelindustriforeningen (Lif) har indgået en aftale, der sikrer åbenhed og klare rammer om regionens medarbejderes deltagelse i kurser, konferencer og efteruddannelse støttet af lægemiddelvirksomheder.

Aftalen er trådt i kraft d. 1. september, og den følger op på "Regional retningslinje for virksomheders økonomiske støtte til deltagelse i kompetenceudvikling og efteruddannelse", som blev godkendt af regionsrådet efter høring i regionens MED-system tidligere i år.

Aftalen fastlægger principper for samarbejdet om efteruddannelse af regionens ansatte. Et af punkterne i aftalen er, at virksomhederne skal henvende sig til ledelsen og ikke direkte til den enkelte medarbejder for eksempelvis at tilbyde at betale for deltagelse i en bestemt konference.

Læs mere om den nye aftale.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og HR-chef Lasse P. Hansen på tlf. 7843 8610.