12.09.2019

I dag er plastik udråbt til at være en af de største klimaskurke på verdensplan. Derfor undrer flere ansatte sig over, at hospitalsledelsen har besluttet, at engangsbækkener og urinkolber af polyethylen skal være fremtidens løsning i Gødstrup. Men faktisk hænger dette valg bedst sammen med, at vi bl.a. skal opfylde ambitionerne om bæredygtig hospitalsdrift.

Allerede tilbage i 2013 valgte vi at satse på plastprodukterne, fordi de yder den bedste patientkomfort, forbedrer arbejdsgange, og optimerer arbejdsmiljø og infektionsforebyggelse.  Der blev naturligvis også set på det økonomiske aspekt, og her blev der skelet til tidsbesparelsen og de driftsudgifter og indkøb, som er forbundet med den traditionelle løsning.

Desuden er engangsprodukterne det bedste miljømæssige valg.

Dette viser en uvildig bæredygtighedsrapport fra Syddansk Universitet for fire forskellige typer bækkener, herunder traditionelle bækkener og de valgte engangsprodukter i Gødstrup. Rapporten viser, at engangsprodukterne har et 30-50 pct. lavere energiforbrug, og reducerer forureningen af vandmiljøet med op til 69 pct., fordi affaldshåndteringen ændres fra spildevand til forbrænding.

Desuden har Hospitalsenheden Vest haft en 6 måneders projekt- og afprøvningsperiode på Medicinsk sengeafsnit for at få kvalificeret beslutningen. Her afprøvede plejepersonalet engangsprodukter i plast og pap.

Papprodukterne blev primært fravalgt pga. mindre patientkomfort, behov for meget depotplads og fastholdelse af gamle arbejdsgange. Desuden har DNV-Projektsekretariatet udarbejdet en miljørapport i forbindelse med projektet, der viser, at miljøbelastningen for engangsbækkenet kun er 1/3 af det traditionelle bækken.

Beslutningen holder derfor på alle kvalitetsparametre i dag, også de miljømæssige, hvilket vi er meget stolte af.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 2048 0689 og hygiejnesygeplejerske Anette Jensen på tlf. 7843 8709.