12.09.2019

Sundhedsaftalen 2019-2023 er godkendt i regionsråd, byråd og Sundheds-og Ældreministeriet, og er trådt i kraft pr. 1. juli 2019. 

For at understøtte visionen om et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance er der udviklet en kommunikationspakke, som bl.a. indeholder en kort film, der på 1,5 minut gennemgår hovedbudskaberne i Sundhedsaftalen.

Kommunikationspakken kan bruges til at understøtte dialogen om sundhedsaftalens betydning og virke for det lokale arbejde og samarbejde.

De udvalgte indsatsområder i Sundhedsaftalen 2019 - 2023 er:

  • Fælles investering i forebyggelse – først med fokus på rygning.
  • Sammen om ældre borgere – først med fokus på akutområdet.
  • Den nære psykiatri – først med fokus på mental sundhed hos børn og unge samt voksne borgere med svær psykisk sygdom.

De eksisterende samarbejdsaftaler fortsætter ind i den nye Sundhedsaftaleperiode.

Find Sundhedsaftalen som pdfwww.sundhedsaftalen.rm.dk

For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 2048 0689, tværsektoriel konsulent Gunna Andersen på tlf. 2155 5628 og tværsektoriel konsulent Lene W. Antonsen på tlf. 5173 2858.