12.09.2019

Det kommende fælles afdelings- og funktionsledermøde d. 17. september har et særligt fokus på at blive helt klar til indflytning og ibrugtagning af det nye hospital.

En helt afgørende forudsætning for at kunne udnytte de nye rammer i Gødstrup er, at vi lykkes med at implementere en række nye arbejdsgange, der understøtter  fællesskabet og patientens møde med os.

Det gælder blandt andet nye arbejdsgange for mad og ernæring til patienten, nye arbejdsgange for patientnær og tidstro dokumentation, principperne og praksis for at patienten kan finde vej i huset, samt patientens vej inden for det akutte felt.

Emnerne vil være genstand for drøftelse på afdelings- og funktionsledermødet d. 17. september. For at styrke sammenholdet og det allerede tætte fællesskab på tværs af afdelinger, vil de nye sengefællesskaber i RH Gødstrup være ramme for dialog i mindre grupper på dagen.

Hospitalsledelsen ser frem til en spændende dag, hvor vi kan drage nytte af jeres viden, input og engagement.

Se programmet.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og strategi- og planchef Henrik G. Iversen på tlf. 7843 8541.