05.09.2019

D. 25. september får regionsrådet forelagt en samlet og revideret plan for færdiggørelse og ibrugtagning af hospitalet i Gødstrup.

I vores pressemeddelelse fra fredag i sidste uge foreslår vi regionsrådet en tidsplan, hvor byggeriet fortsat afleveres til os i sommeren 2020. Herefter følger en periode med tilretning af fejl og mangler samt test og kontrol, inden vi kan flytte patienter og personale til Gødstrup og dermed tage de godt 140.000 m2 nyt byggeri i brug.

For vores fælles og travle kalender betyder det, at andet halvår 2020 er reserveret til aktivering, test og træning af koncepter, udstyr, it og arbejdsgange i Gødstrup. Derfor er der al mulig grund til, at vi fastholder fuld fremdrift på alle igangværende og kommende forberedelser, så vi er klar, når byggeriet er det.

På råd fra vores canadiske flytterådgiver HCR vil perioden med klargøring af alle praktikker i de nye rammer tage 6-8 måneder. Derfor er vores bedste bud lige nu, at det ikke vil kunne lade sig gøre at gennemføre flyttesekvensen inden julen 2020. I stedet flytter vi i første kvartal af 2021, og er færdige med flytningen inden udgangen af marts 2021.

Vi flytter fortsat i en sekvens på 2 uger + 2-3 uger +2 uger. Det vil sige: Først flytter Holstebro på 2 uger. Så en timeout på 2 eller 3 uger med at få det første ryk på plads i Gødstrup, og derefter flytter Herning på 2 uger.

Dette gælder for både somatik, psykiatri og forsknings- og uddannelsescenteret NIDO|danmark.

Med denne justering af den samlede tidsplanen følger en række praktikker, som efterfølgende vil blive drøftet med kredsen af afdelingsledelser og HMU.

Tidsplanen for færdiggørelse og ibrugtagning af Regionhospitalet Gødstrup bliver forelagt regionsrådet d. 25. september, mens afledte økonomiske konsekvenser bliver behandlet på mødet i oktober.

Læs pressemeddelelsen om test og klargøring til tiden.

Flyttehjørnet på intranettet kan du også få et overblik over en række generelle fakta om Regionshospitalet Gødstrup.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og  projektleder Jacob Pedersen på tlf. 4015 8073.