05.09.2019

Efter ønske fra HMU vil medarbejderen nu også blive orienteret, hvis man overskrider de fastsatte opfølgningsdage for fravær ifølge sygefraværspolitikken.

Ordningen træder i kraft fra 13. september, og betyder, at medarbejderen modtager besked samtidig med, at der sendes besked om fravær til lederen.

Beskeden sendes til medarbejderens regionsmail, og indeholder blot en kort tekst med information om, at "du har haft et fravær som i henhold til sygefraværspolitikken på din arbejdsplads betyder, at der automatisk er sendt en mail til din leder herom."

Lederen følger op på den modtagne besked som aftalt jf. sygefraværspolitikken.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og HR-chef Lasse P. Hansen på tlf. 7843 8610.