22.08.2019

NIDO forelæsninger er på vej i helt ny form og afholdes fremadrettet i en todelt model - henholdsvis som NIDO Foredrag og NIDO Vidensmesse.

Formålet med NIDO Foredrag og NIDO Vidensmesse er at:

 • Videndele på tværs.
 • Give personalet indblik i akademisk udviklings- og forskningsarbejde, med henblik på at inspirere til forbedring af kvaliteten i opgavevaretagelsen og medvirke til uddannelse, dannelse, rekruttering og fastholdelse af personalet på hospitalet.
 • Personalet træner formidling af ny viden.   

NIDO Foredrag

NIDO Foredrag indgår i det eksisterende koncept for Staff-meetings.

Interne og eksterne inviterede foredragsholdere med en særlig viden af betydelig relevans for organisationen møder og uddanner hospitalets medarbejdere i aktuelle faglige temaer. Desuden giver NIDO Foredrag mulighed for at danne netværk, skabe samarbejde og bygge bro på organisations- og afdelingsniveau. 

Form

 

 • Inddragende foredrag/forelæsning i 30 – 45 minutter efterfulgt af 10- 15 min. til dialog og drøftelse.
 • Frekvens: Indgår i det eksisterende rul for Staff-meetings den anden onsdag i måneden.
 • Tid: Kl. 8.00-8.45.
 • Sted: Auditoriet i Herning. Fra 2020 Aula i Gødstrup.
 • Målgruppe: Ansatte i Hospitalsenheden Vest.

NIDO Vidensmesse

Som noget nyt lanceres NIDO Vidensmesse. Her kan du to gange årligt suge ny inspiration til dig, når kolleger deler ud af den viden, de har tilegnet sig gennem efter- og videreuddannelse, eksempelvis i form af diplom-, master-, eller postgraduate kandidatprojekter.

NIDO Vidensmesse afholdes første gang torsdag d. 21. november 2019 kl. 14.00 - 17.00 i Auditoriet i Herning.

Her vil der være mulighed for videodeltagelse i Holstebro fra mødelokale "staben 3, indgang S, 1. sal" ved opkald til det virtuelle møderum; meet.rm11@rooms.rm.dk

Form

 • Poster eller power point præsentation (max 15 slides), med mulighed for efterfølgende uddybende spørgsmål til foredragsholderne, som står ved caféborde eller ved deres poster.
 • Frekvens: 2 x årligt (hhv. forår og efterår).
 • Tid: Kl. 14.00 -17.00.
 • Sted: Auditoriet i Herning. Fra 2020 Aula i Gødstrup.
 • Målgruppe: Ansatte i Hospitalsenheden Vest.

 

Information til oplægsholdere

 

 • 6-9 personer holder oplæg a 15 – 20 minutters varighed.
 • Oplægsform enten PowerPoint (max 15 slides) eller posterpræsentation.
 • Uddybende spørgsmål til foredragsholderne ved cafébordene eller posterne.

Har du for nylig efteruddannet dig - og er du klar til at holde oplæg?

Indsend da navn på din uddannelse, titlen på din præsentation samt præsentationsform (PowerPoint præsentation eller posterpræsentation) til nido@rm.dk senest den 1. oktober 2019.

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak  på tlf. 4093 7985 og uddannelseskoordinator Anne Marie Lerche på tlf. 7843 8581.