15.08.2019

Røntgenafdelingen udvider åbningstiden i Lemvig Sundhedshus, så der nu også er Åbent Ambulatorium om fredagen.

Den udvidede åbningstid svarer til fire dage om måneden, hvilket betyder, at tilbuddet Åbent Ambulatorium i Røntgenafdelingen nu er blevet ensrettet på tværs af Hospitalsenheden Vest.

Den ekstra aktivitet udmøntes som en del af det regionale budgetforlig 2019 for Flere tilbud i sundhedshuse.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og strategi- og planchef Henrik G. Iversen på tlf. 7843 8670.